Netcad World

TUCBS Standartlarını Biliyor musunuz?

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun kararları ile birlikte 27.02.2020 ve 20.08.2020 tarihlerinde Resmi Gazete’ de 32 adet coğrafi veri temasına ilişkin veri tanımlama dokümanları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 12. Maddesinin 3. Fıkrası gereği yayınlanmıştır.

Buna göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından 32 tema kapsamındaki tanımlama dokümanlarına uygun olarak üretilmiş ve standartlaştırılmış olan coğrafi verilere ait veri servislerinin ve metaverilerin tamamına tek bir noktadan (Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu) erişim sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan sağlanacak, mükerrer coğrafi veri üretimi önlenecek, maliyetler azalacak ve tüm coğrafi veriler kayıt altına alınmış olacaktır. Özel sektör ve vatandaşın kullanımına açılabilecek veriler için de coğrafi veri paylaşım matrisinin hazırlanmasına devam edilmektedir.

Coğrafi veri üreticisi kurum ve kuruluşların sahip olduğu coğrafi verilerin ulusal standartlara uygun hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs adresinde yayınlanmaktadır.

Ülkemizin gelecek vizyonu dahilinde bulunan ve Türkiye’nin 100 büyük projesi içerisinde yer alan “TUCBS Entegrasyon Projesi”nin bir parçası olan Netcad Yazılım A.Ş olarak biz de hem yazılımlarımızı ve hem de sistemlerimizi belirlenmiş standartlara göre uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.