Netcad World

Global Oyuncu Olma Yolunda

Başta belediyeler olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarına çeşitli çözümler sunan Netcad, piyasaya sunduğuyeni uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Pazar payını her geçen gün daha da artıran şirket, yurtdışına da göz dikmiş durumda. Netcad Genel Müdür Yardımcısı Deniz Şanan, yurtdışında farklı ülkelere açılım yapacaklarını belirtiyor. Bu konuda ciddi bir yapılanma içerisinde olduklarını vurgulayan Şanan, “Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan başta olmak üzere yakın Avrupa ülkelerinde satış faaliyetleri yürütüyoruz” diyor. Şanan ile Netcad’ın yeni hedeflerini konuştuk…

Firmanızdan bahseder misiniz? Hangi yıl kuruldu, hangi aşamalardan geçti?

Netcad 31’inci yaşını kutlayan Türkiye’nin lider GIS firması.(Geographical Information Systems) 1989 yılında biri Harita Mühendisi, diğeri Elektrik-Elektronik Mühendisi iki vizyoner kardeşin yüzde 100 yerli sermaye ile kurduğu bir yazılım şirketi. Netcad belediyelerde, kamuda ve özel Sektörde konum bilgisine bağlı tüm uygulamalarda pazar lideri, kendi kategorisini yaratmış bir yazılım şirketi. Harita, kadastro, planlama, kamulaştırma, toplulaştırma, yol, baraj, tünel tasarımı, tarım, ormancılık, jeoloji, maden, çevre, şehir- bölge planlama ve altyapı alanlarına yönelik çok karmaşık uygulamaları çok daha doğru, kolay ve hızlı yapmayı sağlayan yazılımlar üreten bir şirket. Netcad ayrıca 2017 ve 2018 yılları İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Coğrafi Bilgi Sistemleri kategorisi birincisi. Netcad aynı zamanda bu lider konumu ve inovatif yaklaşımları sonucu 2016 senesinin sonunda ise Taxim Capital tarafında yatırım alan bir şirket. Yani bu konudaki dünya devlerine rağmen ülkemizde açık arayla pazar lideriyiz.

Şirketinizin 2020 yılı gündeminde yer alan proje ve yatırımlar nelerdir?

Bizim en büyük yatırımımız çalışanlarımız. Bu yılda öncelikle onların gelişimine odaklanacağız. Öte yandan yazılım ekibinibüyütmeye devam edeceğiz. Teknoloji ve İnovasyon birimimize katılacak yeni ekip arkadaşlarımız ile Ar-Ge faaliyetlerini artıracağız. Akıllı şehirler odaklı pek çok yeni yaklaşımımızı belediye ve kamu kurumlarımız ile paylaşıyor olacağız. Ar-Ge faaliyetleri en önemli yatırımımız olacak. Ar-Ge yatırımlarının toplam ciroya oranını çift haneli yüzdelere ulaştırmış bir firma olarak, bu alandaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmaları sonuçlarını kamu, belediyeler ve özel sektöre 2020 yılında sunacağız. Bu kapsamda; IOT alanında özelikle deprem, çevre, ulaşım, iklim, su kaybı, enerji, atık yönetimi, akıllı aydınlatma gibi farklı konularda yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Vodafone ile yürüttüğümüz enerji verimliliği özellikle Su Kanal idarileri başta olmak üzere pek çok farklı kurumda reaktif enerjiyi takip ederek kurumlarda sorunları tespit etmeleri ve çözüm üreterek daha az elektrik faturası ödemelerini sağlayacağız. Akıllı atık yönetimi ile çöp konteynerlarının takibi, evsel atık uygulamalarımız ile çevre odaklı kentlinin de belediye hizmetlerine katıldığı çözümleri geliştirerek çevremizi korumaya odaklanacağız. Akıllı aydınlatma ile güneş enerjisini kullanarak kendi enerjisini üreten uzaktan yönetilebilen, kamera ile insana duyarlı gerektiğinde yanan, arıza anında merkeze bildiren akıllı aydınlatma alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Deprem ve kentsel dönüşüm odaklı her türlü projenin içinde olacağız. Madencilik sektörüne yeni yaklaşımlar getireceğiz. NetproMine ürünümüzü farklı çözümlerle entegre ederek çalışmaları kolaylaştıracağız.

Kamu kuruluşlarına yönelik çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Belediyeler vatandaşlara sundukları hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşması adına CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) hizmetlerinden faydalanıyor. Geçtiğimiz son 5 yıllık süreçte bu hizmetlere mobil uygulamalarda hızla eşlik etmeye başladı. Mobil çözümlere yeni içerikler eklenerek belediyelerin ihtiyaçlarına dönük çözümler üretmeye devam edeceğiz. Netcad tüm kamu kurumlarına entegre olabilecek altyapıya sahiptir ve ürünleri ile kurumlara bu servislerden maksimum yararlanma fırsatı sunmaktadır. Bu konuda yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca yapılması gereken entegrasyon çalışmalarına 2020 yılında da devam edecektir. Yine Netcad firması Türkiye’ de geçtiğimiz 20 yıl boyunca kağıt ortamındaki her ölçek imar planı verilerinin sayısal ortama aktarımında, sayısal verilerin akıllandırılmasında ve sayısal planlarda standartların sağlanmasında etkin rol oynamıştır. Belediyeler ve özel sektörde olan yaygınlık ve sunduğu kolay çözümler neticesinde hızla İmar planları standart bir yapıya erişmiştir. Bugün Türkiye genelinde plan üretiminin tamamı, alt ölçekler olan Uygulama ve Nazım İmar Plan üretiminde daha fazlası planet, MPYY uyumlu sayısallaştırma menüleri ve plan akıllı sembolleri Netcad ürünleri ile sağlanmaktadır. Yeni yıl itibari ile ilçe belediyeleri, Büyükşehir ve Bakanlık arasında plan verilerinin paylaşımı esasına dayalı yeni projeler ve yaklaşımlar geliştirerek sektörde öncü rol oynayacaktır.

Bulunduğunuz sektörde aldığınız pazar payı ne kadar?

Netcad, Ar-Ge ve inovasyonun gereken öneme bir türlü ulaşamadığı ülkemizde, yazılım gibi bir alanda var olmuş, bu var oluşunu 30 yıldır büyüyerek sürdürmüş, GIS konusunda ülke lideri olmuş, dünyadaki global lider firmaların pazarı ele geçirmediği tek ülkeyi Türkiye yapmış, sektöründe yüzde 85’lere varan bir pazar payı elde etmiş, bu başarısının sonunda da yatırım fonu tarafında yatırım yapılmaya layık görülmüş, çok değerli bir şirket. Tüm bu başarılı geçmişin en önemli öğesi Netcad’in ‘müşteriye samimiyet ve dürüstlük’ prensibini her şeyin merkezine oturtması. Netcad’in en önemli değerinin bu olduğunu söyleyebilirim. Bu kapsamda 2020 yılında müşteri odaklı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Netcad 30 yıl boyunca üretmiş olduğu mühendislik yazılımları ile büyüdü. Ülkemizde Kadastro, Plan, Adres, Topografik verilerinin tamamı Netcad ürünleri ile üretildi. Zamanla bu verilerin web ve mobil ortamda paylaşımı ön plana çıktı. Firmamız Kamu ve Belediyelerde pek çok Coğrafi Bilgi sistemi projelerini başarı ile tamamladı. Birlikte çalışabilirlik stratejisine dayanarak kurumlarda farklı çözümlerle entegrasyonlar yapıldı. Tüm bu çalışmalar Netcad ürün ailesini Türkiye’de çok kullanılan ve marka değeri yüksek bir firma haline getirdi. Var olan varlıklarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların yanı sıra iş ortaklıkları ile büyümek birincil hedefimiz olacak. Bu konuda kurulan birimimiz farklı firmalarla görüşerek yazılımlarımız ile entegre çalışacak kurumlara farkındalık yaratacak çözümleri ön plana çıkartmaktadır. Yukarıda bahsettiğim birçok çözümü iş ortaklarımıza da sunuyor olacağız. Bizim çözüm sunacağımız her alanda yazılım ithalatını azaltmak, yurtdışına yazılım ihraç etmek en önemli hedefimiz. IOT alanında yeni çözümler üreterek ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz. Akıllı şehirler için üretilecek çözümlerin içinde yer alarak kentlilerin daha konforlu bir hayat sürmeleri ve verimlilik esaslı yaklaşımlarımız ile hem kayıp kaçakların önlenmesi hem de doğayı korumak adına yazılımlar ve çözümler üretmek bu süreçte bizi son derece mutlu edecektir.

Hangi ülkelere ihracatınız var? Gündeminizde yeni hedef ülkeler var mı?

Yurt dışında farklı ülkelere açılım sağlayacağız. Bu konuda ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan başta olmak üzere yakın Avrupa ülkelerinde satış faaliyetleri yürütüyoruz. Pek çok farklı ülkede bayi yapılanmamız mevcut. Madencilik uygulamamız NetproMine ve Yol, Baraj projelendirme yazılımlarımız yurtdışında büyük ilgi görüyor. Yeni dönemde, Low Code platformumuz Netigma ürününün yurtdışı pazarlama operasyonlarını daha da hızlandıracağız.

Şirket olarak belirlemiş olduğunuz yeni alanlar var mı?

Özel sektörde farklı alanlar için çözüm üreteceğiz. Özellikle inşaat, enerji ve telekomünikasyon alanında yeni Netcad çözümleri sunacağız. Akıllı aydınlatma önümüzdeki süreçte yeni satış alanımız olacak. Bankalar başta olmak üzere gayrimenkul değerleme yazılımları, rayiç yönetimi, değer esaslı planlama önceliklerimiz arasında yer alacak. Enerji verimliliği, altyapı, su ve çevre odaklı iş alanlarında söz sahibi olacağız.

Eklemek istedikleriniz nelerdir?

Genel olarak süreçleri özetlersek; mekansal verileri belirli proseslerden geçirerek veri tabanında yönetiyoruz. Akabinde kullanıcıların bu verilere kolay erişebilecekleri, konumsal ilişkileri kullanarak bir mekana ait tüm altlıkları yöneterek, ekranda görüntüleyebilecekleri araçları uçlardaki veri üreten çalışanların kullanımına açıyoruz. Veriyi yaşatabilmeleri için gerekli veri güncelleme adımları eğitimini veriyoruz. Kurum içinde sınırsız kullanıcı imkanı sunan Netigma tabanlı Akıllı Şehirler çözümlerimiz ile tüm personellerin yetkisi dahilinde, 7/24 evinden, kurumundan, mobil ortamdan veriye erişimini sağlıyoruz. Ayrıca kurumların resmi internet sitelerinden sunduğumuz e-imar, web plan askı, 360 derece kent rehberi vb. çözümlerle vatandaşa dokunmalarını sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik süreci adına uçlarda veri sağlayan her kullanıcıyı eğitiyor ve gerekli araçları sağlıyoruz. İdarecilere raporlama ekranları ile özet veriye ulaşmalarını, süreçlerde ters giden veya beklenenin üzerinde bir gerçekleşme yaşanan noktalarda bilgilendirme servisleri online olarak devreye giriyor. Tüm bu süreçleri sizler için yönetiyor, uygun çözümleri sizlere sunuyoruz ve son olarak “Akıllı çözümler, akıllı yarınlar için Netcad Çözümlerini” öneriyoruz.