Netcad World

Artık TUES Verileri de TUCBS Standartlarında

TUES, TUCBS standartlarına uyumlaştırmasını tamamladı.

Netcad Yazılımları ile hayata geçirilen ve Ülkemizin 146 Cumhurbaşkanlığı Projesi arasında gösterilen Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) projesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve 37 kurul tarafından kullanılmaya devam edilmektedir.

TUES Projesi ile ülkemize ait arkeolojik, kentsel ve tarihi sit niteliği taşıyan alanlar ile Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların tespit ve tescil çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Netcad Yazılım A.Ş olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün üretmekle, güncellemekle ve paylaşmakla sorumlu olduğu coğrafi veriler TUCBS Standartlarına göre uyumlaştırmıştır. Uyumlaştırılması tamamlanmış olan coğrafi veriler OGC standartlarında coğrafi veri servisi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmıştır.